PAL SWOJĄ ŚWIECĘ MĄDRZE.

- przed każdym paleniem skróć knot do max. 0,5 cm;
- nigdy nie pozostawiaj świecy bez nadzoru;
- nie pal świecy w zasięgu dzieci oraz zwierząt;
- ustawiaj ją z dala od przedmiotów łatwopalnych;
- nie stawiaj świecy w przeciągu;
- aby uniknąć poparzenia z każdą świecą należy obchodzić się ostrożnie;
- nie pal świecy jednorazowo dłużej niż 2 -4 h;
- świece sojowe są ciepłolubne, powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej;
- jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa świecy - zgaś ją! 

Bardzo ważne jest pierwsze palenie świecy. Wosk sojowy posiada pamięć pierwszego palenia, jak go potraktujemy na początku, tak nam się później odwdzięczy. Świece sojowe filarowe za pierwszym razem powinno palić się na tyle długo, aby basen z roztopionym woskiem rozciągnął się szeroko od jednej krawędzi świecy do drugiej. Świece zalewane w naczyniach powinny stopić się całkowicie od krawędzi do krawędzi naczynia, w którym się znajdują. Krótkie palenie świecy po raz pierwszy może spowodować wąski tunel spalania, przez co świeca szybciej się wypali i krócej będziemy cieszyć się jej towarzystwem.

Gdy świeca z drewnianym knotem przygasa, knot się tylko tli i nie daje zbyt wiele światła - zgaś ją, odczekaj chwilę aby knot nieco przestygł, następnie skróć knot odcinając lub odrywając spaloną część knota.  Zapal świece ponownie i ciesz się jasnym dużym płomieniem.